THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG

THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG MIDEA

( theo gotuanlam.com )

Thiết kế nội thất văn phòng điều hành Midea

Diện tích : 100m2 

Thời gian thiết kế: 7 ngày 

Thiết kế chính : Kts. Phạm Bích Ngọc

Thiết kế nội thất văn phòng điều hành Midea
Thiết kế nội thất văn phòng điều hành Midea